covid-19 vaccine

Cập nhập tin tức covid-19 vaccine

Những khoảng cách giàu nghèo bị vắc-xin Covid-19 phơi bày

Trong khi một số nước có thể tự sản xuất hoặc đạt thỏa thuận phân phối vắc-xin Covid-19 với các hãng dược lớn, thì nhiều nước nghèo phải phụ thuộc vào các chương trình phân phối quốc tế.