CPU AMD EPYC

Cập nhập tin tức CPU AMD EPYC

Ảo hóa an toàn với HPE ProLiant Gen10 Plus và CPU AMD EPYC

Thời đại số hóa lên ngôi kéo theo số lượng tội phạm không gian mạng gia tăng tương ứng. Trong quá trình chuyển đổi số, nhu cầu về máy chủ ảo hóa ngày càng lớn, nhưng liệu doanh nghiệp đã biết cách tự bảo vệ dữ liệu?