Crazy Frog

Cập nhập tin tức Crazy Frog

Đã 20 năm kể từ ngày "chú ếch điên" Crazy Frog ra đời

(GameSao.vn) - Bạn có biết rằng "ếch điên" Crazy Frog đã ra đời từ cách đây đúng 20 năm rồi không?