Creative Cloud

Cập nhập tin tức Creative Cloud

Người dùng các phiên bản cũ của phần mềm Adobe sẽ có thể bị kiện

Các phiên bản này chứa các tính năng của bên thứ 3 mà đến Adobe cũng không có quyền sử dụng!