CRISPR

Cập nhập tin tức CRISPR

Một người lính có thể chiến đấu mà không sợ hãi, hay đau đớn, anh ta còn đáng giá hơn một quả bom hạt nhân.