Cross

Cập nhập tin tức Cross

Trích tiền thưởng, Freedom làm từ thiện ở viện Nhi

(GameSao) - Freedom đã trích 10.000.000 đồng từ giải thưởng để ủng hộ cho các hoạt động từ thiện.