crown of the sukken king

Cập nhập tin tức crown of the sukken king

Dark Souls II Crown of the Sunken King: Mê cung chết chóc

Phần đầu tiên trong số 3 bản DLC của Dark Souls II đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó: Tiếp tục mang đến những thử thách mới cho người chơi.