ctôngr thông tin game

Cập nhập tin tức ctôngr thông tin game

gMO hành động Hàn Quốc: King Of Demon đang về Việt Nam

(GameSao) - Một trong những game hành động đáng chú ý nhất 2015 tại Hàn Quốc đã được đàm phán thành công về Việt Nam.