- Cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị làm rõ ai đứng đằng sau Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trong việc để xảy ra hành vi tham nhũng...

Bị cáo Phan Văn Vĩnh: Mua đồng hồ 7.000 USD từ tiền bán cây cảnh

Bộ trưởng nợ lời hứa từ chức và trả lời về sân sau thứ trưởng

Theo báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 Ban Dân nguyện vừa gửi đến các ĐBQH, cử tri TP Đà Nẵng kiến nghị QH nghiên cứu tiến hành giám sát và công bố rõ cho nhân dân biết: "Có bao nhiêu cán bộ, công chức, kể cả đại biểu dân cử có công ty sân sau làm kinh tế, có lợi ích nhóm, “chống lưng” cho DN vi phạm pháp luật và có hướng xử lý những trường hợp này?".

Trả lời, Ban Công tác đại biểu của UB Thường vụ QH chia sẻ với ý kiến của cử tri và nhìn nhận vấn đề này rất đáng quan tâm hiện nay.

Ban Công tác đại biểu cho biết,  những năm qua, Đảng luôn nhất quán chủ trương tăng cường, chỉnh đốn Đảng và coi trọng đối mới công tác cán bộ. Đảng đã ban hành nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (nghị quyết 26, TƯ 7).

“Đây sẽ là căn cứ quan trọng để QH, các cơ quan của QH nghiên cứu, triển khai thực hiện đổi mới công tác cán bộ, sửa đổi các luật có liên quan về công tác cán bộ, qua đó siết chặt kỷ cương, kỷ luật và làm trong sạch đội ngũ cán bộ”, Ban công tác đại biểu nhấn mạnh.

Tuy nhiên, để thực hiện tốt được tinh thần nghị quyết này đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ TƯ đến địa phương, với sự giám sát QH, HĐND các địa phương, của nhân dân và cử tri cả nước. 

Thu hồi tài sản thất thoát

Cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị làm rõ ai đứng đằng sau Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trong việc để xảy ra hành vi tham nhũng và yêu cầu làm rõ việc thất thoát tài sản tham nhũng trong các vụ việc này để xử lý và thu hồi tài sản tham nhũng.

Trả lời, UB Tư pháp cho biết, những sai phạm của Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cũng như các cán bộ có liên quan đã được Tòa án và các cơ có thẩm quyền làm rõ trong quá trình xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án Đinh La Thăng và đồng phạm.

"Tiếp thu ý kiến của cử tri, UB Tư pháp sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan hữu quan làm rõ về những biểu hiện “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trách nhiệm cá nhân có liên quan trong các vụ án tham nhũng như cử tri nêu", UB Tư pháp trả lời cử tri.

Đồng thời, UB Tư pháp kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tăng cường thực hiện có hiệu quả pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xử lý thật nghiêm minh hành vi tham nhũng theo quy định của bộ luật Hình sự và tăng cường mọi biện pháp để thu hồi tài sản thất thoát do hành vi tham nhũng gây ra.

Cử tri Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đề nghị kiểm soát và giám sát tối cao an ninh - quốc phòng, giám sát việc vi phạm của một số cán bộ cấp cao, quyền lực trong quân đội, công an.

“Đề nghị làm rõ ai đứng đằng sau ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh và tài sản tham nhũng đã thất thoát như thế nào để xử lý và thu hồi tài sản”, cử tri Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị.

Trả lời, UB Quốc phòng và An ninh ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tham mưu cho QH, UB thường vụ QH nghiên cứu, xem xét trong xây dựng chương trình giám sát trong thời gian tới.

“Trường hợp Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đã được các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, xử lý trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử vụ án theo quy định của pháp luật”, UB Quốc phòng và An ninh trả lời cử tri.

Lý do bỏ xử lý tài sản không chứng minh được nguồn gốc khỏi luật

Lý do bỏ xử lý tài sản không chứng minh được nguồn gốc khỏi luật

Việc xử lý tài sản không chứng minh được nguồn gốc qua lấy phiếu cho thấy ý kiến ĐBQH rất phân tán, nên chúng ta chưa đủ căn cứ, cơ sở để quy định.

Bỏ điều khoản xử lý tài sản không chứng minh được nguồn gốc khỏi luật

Bỏ điều khoản xử lý tài sản không chứng minh được nguồn gốc khỏi luật

Chưa bổ sung quy định về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc vào luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Tướng Vương: Đang giải quyết lợi ích nhóm, sân sau của thời kỳ trước

Tướng Vương: Đang giải quyết lợi ích nhóm, sân sau của thời kỳ trước

Thứ trưởng Công an cho rằng các vụ án lớn hiện nay là đang giải quyết hậu quả của thời gian trước, phải tập trung giải quyết lợi ích nhóm, sân sau.

Thu Hằng