cư tri

Cập nhập tin tức cư tri

Nhiều nơi 100% cử tri đã đi bầu

Theo Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, tính đến 11h trưa nay, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Ở nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu.

Cử tri sinh viên cảnh sát lần đầu bỏ phiếu bầu cử

Những cử tri là sinh viên lần đầu cầm tấm thẻ cử tri đi bầu đều có tâm trạng phấn khởi, náo nức.