cư tri

Cập nhập tin tức cư tri

Cử tri sinh viên cảnh sát lần đầu bỏ phiếu bầu cử

Những cử tri là sinh viên lần đầu cầm tấm thẻ cử tri đi bầu đều có tâm trạng phấn khởi, náo nức.