cửa tử thần

Cập nhập tin tức cửa tử thần

Truyền thống xây 'tháp người' trước cửa tử thần

Castell là một truyền thống đặc biệt ở xứ Catalan, theo đó, cả nghìn người sẽ tập hợp thành một đội để xây một tòa 'tháp người'.