Mới đây, ông Vương Duy Bảo - hậu duệ vua Mèo có dự định sẽ đóng cửa dinh thự họ Vương vào ngày 15/6 do chưa thoả thuận được việc quản lý dinh thự. Động thái của ông Vương Duy Bảo khiến nhiều người không đồng tình bởi dinh thự họ Vương là di tích quốc gia. VietNamNet đã liên hệ phỏng vấn bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTT&DL để hiểu rõ vấn đề này.

- Thưa bà, dù dinh thự họ Vương được cấp sổ đỏ cho dòng họ đó nhưng việc đóng cửa dinh thự theo luật Di sản liệu có đúng, quan điểm của Bộ VHTT&DL về vấn đề này như thế nào?

Luật Di sản văn hóa đã quy định các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Điều 15 của Luật Di sản văn hóa cũng quy định rất rõ quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu, quản lý trực tiếp di sản văn hóa phải tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham quan, du lịch, nghiên cứu di sản văn hóa và bảo vệ, giữ gìn di sản văn hóa.

Với trách nhiệm của mình, nhiều năm qua Bộ VHTT&DL cùng chính quyền các địa phương đã dành nhiều kinh phí đầu tư từ các nguồn lực khác nhau để tu bổ, tôn tạo các di tích nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích với mục đích phục nhân dân và du khách tham quan trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Như vậy, trách nhiệm là chủ sở hữu hay bộ máy quản lý trực tiếp di tích bên cạnh việc được nhà nước, nhân dân đầu tư, ủng hộ tu bổ, tôn tạo phải có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di tích phục vụ cho quyền của người dân được tham quan, nghiên cứu di sản văn hóa. 

{keywords}
Cục di sản văn hoá (Bộ VHTTDL) cho rằng, Luật Di sản văn hóa đã quy định các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

- Nếu ông Vương Duy Bảo vẫn bảo lưu quan điểm sổ đỏ đã cấp cho dòng họ nên ông có quyền đóng cửa, Bộ sẽ giải quyết như thế nào?

Như đã nói ở trên, tất cả các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, các thiết chế văn hóa nói chung phải luôn được mở cửa để phục vụ người dân, phục vụ khách tham quan, du lịch và nghiên cứu về lịch sử, văn hóa và xã hội; phục vụ du khách trong nước và quốc tế chiêm ngưỡng, hưởng thụ không gian văn hóa, thiên nhiên của đất nước.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý di tích, danh lam thắng cảnh cần phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các quy định của địa phương cũng như quy chế hoạt động của Ban quản lý nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích, danh lam thắng cảnh. Bản thân chủ sở hữu, quản lý di tích phải luôn xác định trách nhiệm của mình trong việc tổ chức tốt cho người dân, du khách thập phương tham quan, nghiên cứu và tìm hiểu về di tích, về lịch sử văn hóa của địa phương.

Tại điều 8 của Luật Di sản văn hóa đã quy định mọi di sản văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam, có xuất xứ ở trong nước hoặc từ nước ngoài, thuộc các hình thức sở hữu, đều được bảo vệ và phát huy giá trị. Bên cạnh đó, Di sản văn hóa Việt Nam được sử dụng nhằm mục đích phát huy giá trị di sản văn hóa vì lợi ích của toàn xã hội; phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; góp phần sáng tạo những giá trị văn hóa mới, làm giàu kho tàng di sản văn hóa Việt Nam và mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế.

- Ông Vương Duy Bảo yêu cầu chia tiền bán vé tham quan di tích có đúng luật không thưa bà?

Việc thu phí tham quan di tích và danh lam thắng cảnh chịu sự điều chỉnh của Luật phí và lệ phí năm 2015 và Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại Điều 21, Luật phí và lệ phí quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: “Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.”

- Trường hợp ông Vương Duy Bảo là cá biệt, nhưng nếu không kiên quyết, nó sẽ là tiền lệ cho những di tích quốc gia khác có sổ đỏ cấp cho cá nhân đồng loạt đóng cửa đòi "ăn chia" tiền bán vé. Vậy sau sự việc này, Luật di sản sẽ phải bổ sung những gì?

Sự phát triển của đất nước, sự vận động của thực tiễn luôn đòi hỏi những người làm công tác quản lý nhà nước phải luôn luôn lắng nghe, cầu thị và tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội để từng bước hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và phù hợp với thực tiễn cuộc sống nhằm quản lý xã hội tốt hơn. Từ tình huống trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lĩnh vực di sản văn hóa để nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật nhằm bảo vệ, phát huy tốt nhất các giá trị của di sản văn hóa phục vụ người dân, cộng động.

Bộ VHTT&DL luôn lắng nghe ý kiến góp ý xây dựng từ các cơ quan quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp để nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc để hoàn thiện tốt hơn những văn bản quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao quản lý của mình.

Tình Lê

Cháu nội vua Mèo dự định đóng cửa dinh thự họ Vương

Cháu nội vua Mèo dự định đóng cửa dinh thự họ Vương

Lý do ông Bảo đưa ra là hai năm nay, chính quyền không đầu tư tu sửa khiến khu dinh thự xuống cấp và tỉnh Hà Giang chưa xây dựng được quy chế quản lý khu di tích.