- Cục phó Nguyễn Xuân Quang - người vừa bị mất trộm gần 400 triệu đồng ở Long An - được bổ nhiệm chức vụ Cục phó nhưng “cho nợ bằng”.

Thông tin được Vụ phó Vụ Tổ chức Cán bộ (Vụ TCCB - Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT) Nguyễn Tân Huyền cho hay sáng 29/9.

Ông Nguyễn Xuân Quang (Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường) được bổ nhiệm khi chưa có bằng lý luận chính trị (từ trung cấp trở lên), chưa có quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính. 

Thời điểm được bổ nhiệm, Tổng cục Môi trường “cho nợ” và bổ nhiệm ông Quang với tiêu chuẩn “trường hợp đặc biệt”.

{keywords}
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo Vụ phó Vụ TCCB, ông Quang được bổ nhiệm chức danh Phó cục trưởng vào tháng 4/2016.

Thời điểm bổ nhiệm, ông Quang hưởng lương ngạch chuyên viên 5/9, hệ số 3.66; đã hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; đã được phê duyệt quy hoạch chức danh Phó cục trưởng giai đoạn 2016 - 2021.

Thiếu tiêu chuẩn

Đối chiếu tiêu chuẩn bổ nhiệm với chức danh cấp phó cục trưởng trực thuộc Tổng cục (trở lên) do Bộ TN&MT ban hành, ông Nguyễn Xuân Quang còn thiếu tiêu chuẩn.

Giải thích về việc bổ nhiệm Cục phó Nguyễn Xuân Quang khi chưa đủ tiêu chuẩn, Vụ phó Vụ TCCB cho biết: “Về cơ bản ông Quang đủ tiêu chuẩn”; có thời gian công tác trong ngành tài nguyên môi trường 16 năm; đã kinh qua lãnh đạo cấp trưởng phòng với thời gian 7 năm 7 tháng; chưa phải chuyên viên chính nhưng đã đủ thời gian giữ ngạch chuyên viên chính; được xếp vào ngạch kỹ sư (ngạch viên chức tương đương với công chức từ năm 2005), chỉ thiếu chứng chỉ trung cấp lý luận chính trị.

Vụ phó Nguyễn Tân Huyền cũng cho biết, quá trình bổ nhiệm có báo cáo rõ việc ông Quang đã có những bằng cấp, chứng chỉ gì; còn thiếu những bằng cấp, chứng chỉ gì… để lãnh đạo quyết định.

Do thiếu cán bộ lãnh đạo?

Theo Vụ phó, thời điểm bổ nhiệm ông Quang, do đặc thù Cục Kiểm soát môi trường (mới được thành lập) đang thiếu cán bộ lãnh đạo, trong khi phải thực hiện rất nhiều các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra về môi trường, tập thể lãnh đạo Tổng cục đã xem xét và nhất trí đề xuất Bộ TN&MT cho chủ trương bổ nhiệm ông Quang giữ chức danh này.

“Sau khi được Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT nhất trí chủ trương, Tổng cục Môi trường đã tiến hành các thủ tục theo đúng quy trình và quy định hiện hành để bổ nhiệm. Trong các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm kín để bổ nhiệm, ông Quang đều nhận được số phiếu tín nhiệm 100%” - Vụ phó Vụ TCCB thông tin.

Ngoài bằng cấp lý luận chính trị còn thiếu, Cục phó Nguyễn Xuân Quang cũng được “cho nợ” chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

Ngày 15/8/2014, (sau 4 tháng kể từ thời điểm được bổ nhiệm), ông Quang đã “trả nợ” được chứng chỉ QLNN ngạch chuyên viên chính sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng do ĐH Tài nguyên Môi trường tổ chức từ ngày 16/6 - 15/8/2014.

Tháng 10/2016, Cục phó Nguyễn Xuân Quang đã thi tuyển chuyên viên chính và được nhận quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính từ ngày 1/1/2017.

Việc đề xuất bổ nhiệm ông Quang chức danh Phó cục trưởng là do Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Lương Duy Hanh (thời điểm đó) đề xuất. Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài là người ký quyết định bổ nhiệm.

Trả lời câu hỏi Vì sao ông Quang được cho nợ nhiều bằng cấp và được xếp vào diện “trường hợp đặc biệt”; thời điểm bổ nhiệm ông Quang có nhiều ứng viên hay không, Vụ phó Vụ TCCB Nguyễn Tân Huyền cho biết, “do người đứng đầu Tổng cục quyết định” và “có nhiều ứng viên nhưng ông Nguyễn Xuân Quang được lựa chọn”.

Hiện tại, ông Quang vẫn còn nợ bằng cấp lý luận chính trị. Lý do, “do chỉ tiêu cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị rất ít nên ông Quang vẫn phải chờ” - Vụ phó Nguyễn Tân Huyền nói.

Cục phó mất trộm: Sẽ sắp xếp lại Cục Kiểm soát bảo vệ môi trường

Cục phó mất trộm: Sẽ sắp xếp lại Cục Kiểm soát bảo vệ môi trường

Tổng cục Môi trường đang xây dựng đề án sắp xếp lại cơ cấu bộ máy tổ chức nhiều cục trực thuộc, trong đó có Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường.

Cục phó mất trộm về Hà Nội giải trình, dừng thanh tra

Cục phó mất trộm về Hà Nội giải trình, dừng thanh tra

Lãnh đạo Tổng cục Môi trường yêu cầu ông Nguyễn Xuân Quang quay về Hà Nội, tạm dừng việc thanh tra ở Long An.

Cục phó bị mất trộm đi thanh tra 30 DN ở Long An

Cục phó bị mất trộm đi thanh tra 30 DN ở Long An

Cục phó Nguyễn Xuân Quang dẫn đầu đoàn đi thanh tra 30 DN về môi trường tại Long An. Ông bị mất trộm gần 400 triệu đồng ở tỉnh này.

Bộ TN&MT yêu cầu Cục phó mất gần 400 triệu tường trình

Bộ TN&MT yêu cầu Cục phó mất gần 400 triệu tường trình

Lãnh đạo Bộ TN&MT yêu cầu Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường tường trình rõ sự việc bị mất 400 triệu khi đi công tác.

Thái Bình