Cục Thống kê

Cập nhập tin tức Cục Thống kê

Kỷ luật cảnh cáo Cục trưởng Thống kê tỉnh Bình Phước

Cục trưởng Thống kê tỉnh Bình Phước bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do để xảy ra nhiều sai phạm.

Cục trưởng thống kê về hưu non vì có con riêng

 Cục trưởng Cục thống kê Gia Lai vừa về nghỉ hưu theo chế độ dù đến năm 2021 mới đến tuổi hưu.