Cục thuế Ninh Bình

Cập nhập tin tức Cục thuế Ninh Bình

Cán bộ Cục Thuế Ninh Bình bị đâm trước cổng trường Chính trị

Khi vừa đi đến cổng trường Chính trị tỉnh Ninh Bình, ông Nguyễn Văn G., cán bộ Cục Thuế Ninh Bình bị đối tượng bịt mặt đi xe máy đến gần dùng vật nhọn đâm bị thương.