Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Cập nhập tin tức Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Dùng Zalo trong ngành thuế ở Phú Thọ

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bằng hình thức điện tử trong đó có việc ứng dụng nhắc nộp thuế tự động qua Zalo.