cuộc chiến giành vỉa hè

Cập nhập tin tức cuộc chiến giành vỉa hè

Chính quyền tại thủ đô xứ sở chùa vàng vẫn quyết liệt trong chiến dịch là sạch và tổ chức lại trật tự vỉa hè.