Tiêm thì phải sờ ven là chuận rồi..


"Thằng kia có ra đi ăn không thì bảo?"


vô đề..


Đu xà vào tuổi dậy thì được chứng minh là sẽ cao hơn..


Đen đi chứ còn gì nữa?


Cô gái bàn bên...xấu quá..


Mấy giờ rồi anh em?


Giá mà có Tự Long nhỉ..


Sâu nhẫn..


Chiến tranh giữa 2 cơn lốc..


Óc là phải chấm Magi nhé