Đà Nẵng đã cung cấp 759 dịch vụ công trực tuyến mức 4

Thông tin về tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng, ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết, Cổng dịch vụ công thành phố tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn có lợi thế được xây dựng theo mô hình nền tảng, là lõi để dễ dàng định nghĩa dịch vụ công trực tuyến và tiết kiệm chi phí; do đó việc triển khai các dịch vụ trực tuyến mức 3, 4 khá thuận lợi.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị tại Đà Nẵng chỉ cần đặt yêu cầu, Sở TT&TT sẽ triển khai hoàn thành trong vòng 5 ngày làm việc, không cần chi phí, lập hồ sơ đầu tư.

Theo số liệu thống kê của Sở TT&TT Đà Nẵng, tính đến cuối tháng 8/2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên Cổng dịch vụ công của thành phố là 759 dịch vụ, đạt tỷ lệ 45,1% trên tổng số 1.683 thủ tục hành chính.

Như vậy, đến nay Đà Nẵng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương trong năm 2020 tại Nghị quyết 17 ngày 7/5/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

{keywords}
Tính đến cuối tháng 8/2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 4 của Đà Nẵng là 759 dịch vụ, đạt tỷ lệ 45,1% (Ảnh minh họa)

Đại diện Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết, thành phố đang tiếp tục triển khai để đạt chỉ tiêu tối thiểu 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã được UBND thành phố đặt ra trong Kế hoạch 3217 ngày 17/5/2020 về việc triển khai Nghị quyết 17 của Chính phủ trên địa bàn Đà Nẵng.

“UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan tăng cường triển khai để đến cuối tháng 11/2020 đạt ít nhất 50% dịch vụ công trực tuyến mức 4 như đã đề ra”, đại diện Sở TT&TT Đà Nẵng cho hay.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đã và đang tiến hành chuẩn hóa các bộ thủ tục hành chính để xây dựng dịch vụ công trực tuyến phục vụ tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện nay, việc triển khai tích hợp về mặt kỹ thuật đã hoàn thành.

Sở TT&TT Đà Nẵng đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ công khai 522 dịch vụ công trực tuyến đã hoàn thành của thành phố Đà Nẵng lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cơ quan này đã công khai 130 dịch vụ công trực tuyến của Đà Nẵng trên Cổng.

Chia sẻ thêm về hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 4 của thành phố, Sở TT&TT TP. Đà Nẵng cho biết, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt gần 60% trên tổng số hồ sơ phát sinh. Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-9 tại Đà Nẵng, Cổng dịch vụ công thành phố được duy trì hoạt động ổn định để phục vụ nhu cầu nộp dịch vụ công trực tuyến tăng cao của người dân, tổ chức.

Đã xây xong Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP của Đà Nẵng

Cũng trong nội dung mới báo cáo Bộ TT&TT, Sở TT&TT Đà Nẵng thông tin, Đà Nẵng đã hoàn thành kết nối với Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT&TT để phục vụ đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, địa phương này cũng hoàn thành việc xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và kết nối đến các dữ liệu đã được Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) công khai, chia sẻ trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP).

Liên quan đến chức năng thanh toán trực tuyến các dịch vụ công, việc xây dựng Cổng thanh toán trực tuyến thành phố Đà Nẵng đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng chính thức từ năm 2019.

Sở TT&TT Đà Nẵng cũng hoàn thành tích hợp với Hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia; và đang phối hợp với Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) để thực hiện việc kết nối với Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc của Bộ TT&TT. 

Theo thống kê của Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, tính đến tháng 8/2020, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trung bình cả nước mới chỉ là 17,97%, còn rất thấp so với mục tiêu Chính phủ đã đặt ra. Đặc biệt, có 5 bộ và 22 tỉnh đạt tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ít hơn 10%. Bộ TT&TT cho rằng, với thực trạng này, nếu không có sự quyết tâm, vào cuộc của lãnh đạo cao nhất cơ quan nhà nước các cấp, mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ không thể đạt được.

Tiếp tục đốc thúc các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4, ngày 10/9, Bộ TT&TT đã đề nghị các cơ quan, đơn vị với điều kiện hiện có, khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm 2020 và xem xét, triển khai theo mô hình nền tảng để tiết kiệm chi phí, thời gian; hướng tới năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải hiệu quả, tránh hình thức.

M.T

Bộ TT&TT thúc giục các bộ, tỉnh đẩy nhanh dịch vụ công trực tuyến mức 4

Bộ TT&TT thúc giục các bộ, tỉnh đẩy nhanh dịch vụ công trực tuyến mức 4

Bộ TT&TT cho rằng, với thực trạng hiện nay, nếu không có sự quyết tâm, vào cuộc của lãnh đạo cao nhất cơ quan nhà nước các cấp, mục tiêu 100% bộ, tỉnh cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức 4 sẽ không thể đạt được.