cuốn trôi

Cập nhập tin tức cuốn trôi

Đã tìm thấy một người bị nước cuốn trôi khi băng qua sông Na

Khi đang cố gắng vượt sông Na, hai người tại xã Trà Cang đã bị nước cuốn trôi mất tích.

Thót tim nhìn sóng lớn lôi người từ trên bờ xuống biển

Một nam giới cõng một đứa trẻ gần như bị lôi tuột xuống biển khi sóng lớn chồm lên người họ lúc đứng ở ven biển.