cưỡng ép

Cập nhập tin tức cưỡng ép

Cưỡng ép vợ hoặc chồng quan hệ tình dục có thể phải đi lao động công ích

Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) quy định người có hành vi bạo lực gia đình có thể phải thực hiện các công việc phục vụ cộng đồng như trồng cây, quét đường...