cướp chiếu

Cập nhập tin tức cướp chiếu

Video: Trăm người giành giật manh chiếu rách ở Hội Gióng

Cả trăm người lao vào xâu xé mảnh chiếu để hy vọng lấy được thứ mà họ cho là "lộc" từ ông Gióng.

Choáng với cảnh lăn xả cướp chiếu để sinh được quý tử

Lễ hội Đúc Bụt diễn ra trong ba ngày: mùng 7, 8, 9 tháng Giêng hằng năm tại làng Phù Liễn, Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc. Người ta quan niệm gia đình nào cướp được “chiếu giữa” thường sinh được quý tử.