D.T (theo Newsflare)

Ông lão 'xuất chiêu' hạ gục cướp

Ông lão 'xuất chiêu' hạ gục cướp

Nghe thấy tiếng tri hô, ông lão lập tức lao tới tung cú đá khiến tên cướp ngã nhào xuống đường.