Cựu Bí thư Bình Dương

Cập nhập tin tức Cựu Bí thư Bình Dương

Đại diện VKS: Cựu Bí thư Bình Dương và đồng phạm gây thiệt hại đặc biệt lớn

Đại diện VKS cho rằng, cựu Bí thư Trần Văn Nam và đồng phạm là các cựu cán bộ tỉnh Bình Dương đã ưu ái, tạo điều kiện, vun vén cho lợi ích của doanh nghiệp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản Nhà nước.