Cứu game

Cập nhập tin tức Cứu game

Lịch sử cụm phím 'ctrl-alt-delete' giúp máy tính không treo

(GameSao) - Chắc hẳn mỗi game thủ chúng ta đều đã từng một lần phải nhờ tới viện trợ của cụm phím "thần thánh" này.