Cừu-Lừa-Gà

Cập nhập tin tức Cừu-Lừa-Gà

Đáp án bài toán Cừu-Lừa-Gà

Bạn Kim Duyên (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, quan sát kỹ chỉ cần nắm vững kiến thức của học sinh lớp 7 là dễ dàng giải được. 

Bài toán Cừu-Lừa-Gà có hàng ngàn kết quả vênh nhau

Bài toán được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút hàng trăm nghìn người tham gia giải cho ra hàng ngàn kết quả vênh nhau.