da điện tử

Cập nhập tin tức da điện tử

Phát triển “da thông minh” điện tử cho y tế và thể thao

Thiết bị “da thông minh” điện tử đang được các nhà khoa học phát triển cho ngành y tế và thể thao giúp theo dõi tốt hơn sức khỏe vận động viên và bệnh nhân.