Đà Nẵng cấm chơi Pokemon GO

Cập nhập tin tức Đà Nẵng cấm chơi Pokemon GO

Thành phố đáng sống nhất Việt Nam ra công văn cấm công chức chơi Pokemon GO

(GameSao.vn) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị quán triệt cán bộ, công chức không chơi Pokemon Go trong cơ quan.