HĐND TP Đà Nẵng đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với:

Ông Phan Văn Kha, nguyên GĐ Sở Công thương.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn (nguyên GĐ Sở GD-ĐT).

Ông Vũ Quang Hùng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (nguyên GĐ Sở Xây dựng)

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Chánh văn phòng UBND TP.

{keywords}
HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu miễn nhiệm một số chức danh
{keywords}
HĐND TP Đà Nẵng tặng hoa cho các đại biểu miễn nhiệm lần này

Ngoài ra, HĐND TP Đà Nẵng đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thường trực HĐND TP đối với ông Đoàn Xuân Hiếu, Chánh văn phòng HĐND TP Đà Nẵng.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP đã xem xét, cho ý kiến về 18 nội dung tờ trình, trong đó có 16 tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư, thông qua chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã thống nhất thông qua 18 tờ trình.

HĐND Đà Nẵng cũng thống nhất triển khai việc hợp nhất 3 văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng trong tháng 6/2019.

Cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh

Cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh

Hôm nay, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Lê Bằng