- UBND TP Đà Nẵng chính thức lên tiếng về những tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch TP.

Trưa nay, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng phát đi thông cáo về thông tin Chủ tịch TP Huỳnh Đức Thơ được cho là sở hữu tài sản lớn.

Văn bản này trả lời ngắn gọn rằng, theo quy định về minh bạch tài sản, thu nhập được quy định tại nghị định 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ, và thông tư số 03/2013/TT-TTCP năm 2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập thì Chủ tịch UBND TP thuộc đối tượng có nghĩa vụ kê khải tài sản, thu nhập.

{keywords}
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

“Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của ông Huỳnh Đức Thơ đã được theo đúng nguyên tắc của Đảng và Nhà nước. Bản kê khai hiện nay được giao nộp, lưu trữ tại cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ để thực hiện công tác giám sát theo đúng quy định”, thông cáo khẳng định.

Thông cáo cho biết thêm, do ông Huỳnh Đức Thơ thuộc diện Trung ương quản lý nên việc tiến hành các công việc thẩm tra, xác minh sau kê khai (nếu có) sẽ do cơ quan Trung ương chỉ đạo thực hiện.

Nghi vấn Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ sở hữu tài sản lớn

Nghi vấn Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ sở hữu tài sản lớn

Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ được cho là sở hữu nhiều mảnh đất vàng ở Đà Nẵng, Quảng Nam và nhiều cổ phần doanh nghiệp.

Chủ tịch Đà Nẵng ăn trưa toàn hải sản

Chủ tịch Đà Nẵng ăn trưa toàn hải sản

Chủ tịch Đà Nẵng, các Phó chủ tịch cùng cán bộ, viên chức thành phố dùng bữa trưa toàn hải sản tại căng tin.

Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng không ứng cử đại biểu QH

Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng không ứng cử đại biểu QH

Trong danh sách các ứng cử viên đại biểu QH không có tên 3 lãnh đạo chủ chốt của TP Đà Nẵng.

Cao Nam