Đa phương hóa

Cập nhập tin tức Đa phương hóa

Việt Nam vững bước trên con đường trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao

Đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam.

Cuộc ‘sát hạch’ lớn giúp Việt Nam soi lại mình

Làm chủ nhà APEC cho chúng ta thêm một cơ hội nhìn rõ hơn bản thân mình, xem trong một thế giới hội nhập, ta đang có gì và đang thiếu gì.