Ước tính, tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn sẽ tăng lượng đóng góp lên tới 1,9 tỷ USD về thuế và phí, 2,1 tỷ USD từ các nguồn thu từ đất.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đang hoàn thiện dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, trong đó có danh mục những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong đặc khu kinh tế.

Dự kiến chỉ có 69 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong đặc khu kinh tế, thấp hơn nhiều con số 243 ngành nghề có điều kiện hiện đang được áp dụng.

Bộ KH-ĐT cho rằng 69 ngành nghề này thật sự đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe của cộng đồng.

Trong dự thảo tờ trình gửi Chính phủ, Bộ KH-ĐT đã có tính toán lợi thế của việc áp dụng Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt cho 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong. Cụ thể như đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn (Quảng Ninh) đến năm 2030 sẽ tạo thêm việc làm mới cho khoảng 132.000 người với mức lương bình quân là 9.500 USD/năm.
{keywords}
3 đặc khu kinh tế của Việt Nam là Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong.

Cùng với đó, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) sẽ tạo thêm việc làm mới cho khoảng 65.000 người với mức lương bình quân 9.000 USD/năm và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ tạo thêm việc làm mới cho khoảng 57.600 người.

Kết quả đánh giá tổng hợp của Bộ này cũng cho thấy, sau năm 2020, các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ có đóng góp lớn về thu ngân sách, tăng trưởng GDP cũng như thu nhập bình quân đầu người.

Bộ KH-ĐT ước tính, tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn sẽ tăng lượng đóng góp lên tới 1,9 tỷ USD về thuế và phí, 2,1 tỷ USD từ các nguồn thu từ đất.

Tương tự, tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, ước tính Nhà nước thu được khoảng 1,2 tỷ USD từ thuế và phí; 1 tỷ USD từ các nguồn thu từ đất. Các doanh nghiệp tạo giá trị gia tăng khoảng 10 tỷ USD trong giai đoạn 2017-2030, nâng mức đóng góp GRDP của Bắc Vân Phong vào GRDP của tỉnh Khánh Hòa lên 3% vào năm 2020 và 6% vào năm 2030. Mức thu nhập bình quân đầu người tăng lên khoảng 4.000 USD vào năm 2020 và 9.500 USD đến năm 2030.

Danh sách 69 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại đặc khu kinh tế:

L.Bằng