(Theo WIDE/ Dân Trí)

Đặc sản 'chân dài' ở Quảng Ninh, giá bạc triệu nhưng có tiền chưa chắc đã mua được

Đặc sản 'chân dài' ở Quảng Ninh, giá bạc triệu nhưng có tiền chưa chắc đã mua được

Thứ đặc sản nổi tiếng ở Quảng Ninh này được nhiều người yêu thích.