Thanh tra Chính phủ quyết định truy thu hơn 8,6 tỷ đồng tiền miễn giảm sử dụng đất không đúng cho dự an Khu dân cư của công ty cổ phần Đại Nam do ông Dũng “lò vôi” quản lý.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước 2008-2013. Kết quả, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm về đất đai đã xảy ra ở tỉnh Bình Phước.

Kết luận chỉ rõ, bên cạnh những khuyết điểm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thì đáng chú ý, trong công tác phòng, chống tham nhũng việc công khai minh bạch theo Luật Phòng chống tham nhũng của các sở, ngành đơn vị được thanh tra trực tiếp chưa được thực hiện tốt, có xảy ra sai phạm như: trong 8 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã tự chia nhỏ 4 khu công nghiệp thành 15 khu công nghiệp và không báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thực hiện.

{keywords} 

Có 2 khu công nghiệp với diện tích 5.099 ha không có trong quy hoạch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng lại được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết, đến thời điểm thanh tra cả 2 khu công nghiệp này đều chưa được triển khai thực hiện.

UBND tỉnh giao đất cho các tổ chức kinh tế thực hiện 11 dự án đầu tư Khu dân cư trên địa bàn tỉnh không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời miễn giảm tiền sử dụng đất không đúng cho 3 dự án Khu dân cư của Công ty cổ phần Đại Nam, công ty cổ phần Kinh doanh Nhà Bình Phước, Công ty cổ phần Quang Minh Tiến.

Qua đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quyết định truy thu về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ hơn 13 tỷ đồng sai phạm tại các dự án: khu dân cư Đại Nam của Công ty Cổ phần Đại Nam (hơn 8,6 tỷ đồng), khu dân cư 17ha thị trấn Tân Phú của Công ty cổ phần Kinh doanh Nhà Bình Phước (gần 3 tỷ đồng); khu dân cư thị trấn Tân Phú của Công ty cổ phần Quang Minh Tiến (hơn 2 tỷ đồng) và dự án Nhà máy sản xuất và chế biến hạt điều của Công ty cổ phần Hà Mỵ (202 triệu đồng).

Kết luận thanh tra cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nghiêm túc tổ chức kiểm điểm để có biện pháp khắc phục các sai phạm, tùy theo tính chất, mức độ sai phạm, có hình thức xử lý trách nhiệm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

(Theo ANTT)