Đại gia Việt Nam

Cập nhập tin tức Đại gia Việt Nam

Phong trào chơi siêu xe mui trần nở rộ trong năm 2016

14 chiếc siêu xe và một xe siêu sang mui trần được các đại gia Việt Nam đưa về nước trong năm 2016 là điều chưa từng có tiền lệ trước đây.

Đại gia Việt và anh thợ chụp hình dạo Thái Lan

Ở Việt Nam, đàm phán với đối tác xong, sau đó lặng lẽ đi đêm, đạp giá, giành hợp đồng là chuyện thường, công ty to, danh tiếng cũng làm vậy, đâu như anh chụp hình dạo nghèo ở Thái Lan.