Đại học Mở

Cập nhập tin tức Đại học Mở

Triển khai nền tảng Dạy học trực tuyến sau vài click cùng đại diện Đại học Mở và Bizfly Cloud

Trước khi dịch bệnh bùng phát, giáo dục trực tuyến hay học online vẫn là một xu hướng đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới và tại Việt Nam.