Họ cũng đưa ra những khuyến nghị để thu hẹp khoảng cách giới về kỹ thuật số trong di cư, tăng cường khả năng phục hồi và khả năng cạnh tranh của người phụ nữ di cư trong thế giới số. 

Di cư là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển chung của Việt Nam, thể hiện ở số lượng công dân Việt Nam di cư để làm việc, học tập, kết hôn, đoàn tụ gia đình và các mục đích khác, ở cả trong và ngoài nước. Lao động di cư là một nguồn đóng góp bền vững cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. 

Theo khảo sát của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, phụ nữ chiếm 55,5% dân số di cư trên cả nước. Năm 2020, có 3,4 triệu người Việt Nam di cư (chiếm 3,3% tổng dân số), trong đó có 1,71 triệu phụ nữ. Trong khi di cư mang đến cho người phụ nữ cơ hội cải thiện cuộc sống và gia đình, thì người phụ nữ di cư cũng phải đối mặt với những thách thức, đặc biệt là trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.