Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch

Cập nhập tin tức Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch

Đại sứ vạch cái sai của giao thông Việt

Chúng ta đang sai là tăng xe công cộng nhưng không có biện pháp giảm xe cá nhân nên không giải quyết được vấn đề - Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch viết.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch: Câu chuyện Syria không giản đơn

Một ký sự hay, có thông tin, theo tôi cần phải dẫn người xem thấy những thực tế cuộc sống mà chỉ đến đấy mới thấy được chứ không phải để nghe những biểu cảm của phóng viên.