Đại Tùng Lâm Hoa Sen

Cập nhập tin tức Đại Tùng Lâm Hoa Sen

Dự án Khu du lịch tâm linh ở Lâm Đồng bị đình chỉ thi công

Bị xác định vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, dự án xây Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen ở huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) buộc phải đình chỉ thi công nhiều hạng mục.