Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 40/2014/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân.

Quyết định số 40 quy định rõ, cán bộ có chức danh lãnh đạo trong Công an nhân dân là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, cán bộ có cấp bậc hàm Đại tướng và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác.

{keywords}
Ảnh minh họa : KT

Quyết định vừa ký của Thủ tướng cũng quy định, cán bộ lãnh đạo trong ngành công an là Ủy viên Trung ương Đảng thì tiêu chuẩn trang bị, sử dụng xe ô tô được áp dụng theo điểm 3 khoản 1 Điều 1 quyết định 61 ban hành năm 2010 của Thủ tướng, tức được trang bị xe giá trị đến 1,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cán bộ có chức danh Thứ trưởng, cán bộ có cấp bậc hàm Thượng tướng và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,8 trở lên cũng được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác với mức mua tối đa 1,1 tỷ đồng/xe.

Gíam đốc Công an Hà Nội, TPHCM, cán bộ là ủy viên Ban thường vụ Thành ủy tại 2 thành phố này, cán bộ có cấp bậc hàm Trung tướng, các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,2 trở lên được trang bị xe giá trị tối đa 920 triệu đồng/xe.

Cán bộ ngành có cấp bậc hàm Thiếu tướng thì được sử dụng xe để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác với giá mua tối đa 820 triệu đồng/xe.

Bộ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm đối với việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp luật có liên quan.

Người ra quyết định mua sắm xe ô tô không đúng thẩm quyền, không đúng tiêu chuẩn, định mức, chủng loại, giới hạn về giá trị thì phải bồi thường thiệt hại và tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2014.

Theo VOV