Đại tướng Hun Manet

Cập nhập tin tức Đại tướng Hun Manet

Gặp Đại tướng Hun Manet, Thủ tướng phấn khởi về hiệu quả hợp tác quốc phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Hun Manet bày tỏ phấn khởi về hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trụ cột quan trọng, phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất.