Vừa qua UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk, trong đó có những quy định về an toàn, an ninh thông tin.

Theo Quy chế của tỉnh Đắk Lắk, nguyên tắc cung cấp thông tin là thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước là thông tin chính thống trên môi trường mạng.

Và cùng với đó thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của tổ chức, cá nhân.

Thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet. Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn thông tin.

Về việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Quy chế quy định phải tuân thủ theo quy định tại Điều 21, 22 của Luật CNTT; Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT ngày 15/11/2010 của Bộ Thông tin & Truyền thông quy định về việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Về việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Quy chế mới ban hành ở Đắk Lắk quy định phải đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân (ảnh minh họa).

Những quy định như trên sẽ giúp nâng cao năng lực an toàn, an ninh thông tin ở Đắk Lắk. Trước đó hồi giữa năm, Sở TT&TT tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ bế mạc khóa tập huấn nghiệp vụ về công tác an toàn thông tin và diễn tập tấn công mạng năm 2018.

Khóa tập huấn về công tác an ninh thông tin và diễn tập tấn công mạng năm 2018 diễn ra từ ngày 2/7 đến ngày 27/7/2018 và được chia thành 3 đợt với nội dung: đào tạo nghiệp vụ về công tác an toàn thông tin mạng, rà soát các lỗ hổng trên cổng, trang thông tin điện tử; hướng dẫn giải pháp phát hiện và khắc phục lỗi trên cổng, trang thông tin điện tử; diễn tập tấn công mạng.