Tỉnh Đắk Lắk có hơn 1,9 triệu người, trong đó lực lượng trong độ tuổi lao động gần 1,2 triệu người, chiếm 58,4% dân số. Với cơ cấu "dân số vàng", Đắk Lắk đặc biệt quan tâm công tác giải quyết việc làm cho người lao động nhằm thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho hay, xác định công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tại địa phương, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức người dân trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp.

anh man hinh 2023 12 25 luc 234021.png

Đắk Lắk quan tâm tạo việc làm cho người trong độ tuổi lao động. 

Ước tính 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 23.000 người, trong đó xuất khẩu lao động khoảng 1.000 người, bằng 76,6% kế hoạch năm; đưa được 118 lượt lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải quyết cho 3.670 dự án vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, với số tiền 175 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 3.670 người lao động.

Thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm, người lao động đã được tư vấn việc làm, nghề nghiệp với 32.687 lượt người; giới thiệu việc làm cho 5.837 lượt người. Kết quả số người có việc làm sau khi giới thiệu là 2.049 người.

Đặc biệt, tỉnh Đắk Lắk chú trọng thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng là 8.230 người, có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 7.886 người, số tiền chi trả là 125.8 tỷ đồng. Tất cả người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp đều được tư vấn việc làm, tư vấn học nghề theo quy định.

Để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả, tạo đột phá trong công tác giải quyết việc làm, tỉnh Đắk Lắk tập trung chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án liên quan trực tiếp đến hỗ trợ việc làm bền vững, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm.

Đặc biệt, xây dựng kế hoạch, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 14 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để đáp ứng được yêu cầu phát triển thị trường lao động.

Khánh Vy