{keywords}
Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bocongan.gov.vn)

Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021.

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, năm 2020, Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy chiến đấu của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Công an các cấp.

Đơn vị đã chủ động triển khai các phương án đảm bảo thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu bảo mật, an toàn, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ bảo vệ thành công Năm ASEAN 2020, phục vụ công tác phòng, chống Covid-19; phối hợp triển khai nhiều dự án quan trọng, chuyên án nghiệp vụ của Bộ.

Đơn vị đã hoàn thành triển khai gần 12.000 kênh truyền dẫn kết nối đến Công an cấp xã và cấp huyện ở các tỉnh thành trên cả nước; tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ viễn thông, cơ yếu cho Công an các đơn vị, địa phương với 25.000 học viên…

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị đơn vị tập trung quán triệt, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược để lãnh đạo Bộ triển khai các mặt công tác liên quan đến lĩnh vực thông tin liên lạc và cơ yếu trong CAND. Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo mạng tác chiến điện tử và hệ thống mạng truyền dẫn thông tin liên lạc, cơ yếu trong CAND một cách thông suốt, ổn định, an ninh, an toàn, bảo mật tuyệt đối, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Cục Viễn thông và Cơ yếu cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng CAND bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của quốc gia.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật dùng chung trong toàn ngành; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ các lĩnh vực công tác, trọng tâm là xây dựng chính phủ điện tử trong CAND…

Đồng thời, đơn vị cần nghiên cứu, rà soát, xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin liên lạc và cơ yếu trong CAND nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để tạo hành lang pháp lý trong công tác quy hoạch, phát triển, quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả mạng lưới viễn thông và cơ yếu trong CAND thời gian tới.

D.V

 

Bộ Giao thông vận tải rà soát, đầu tư trang thiết bị an toàn thông tin

Bộ Giao thông vận tải rà soát, đầu tư trang thiết bị an toàn thông tin

Trong chương trình đến năm 2025, định hướng 2030, Bộ Giao thông vận tải sẽ rà soát, đầu tư trang thiết bị bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin, đồng thời duy trì thường xuyên diễn tập ứng cứu sự cố.