đảm bảo an toàn điện

Cập nhập tin tức đảm bảo an toàn điện

Tết đến dùng điện sao cho an toàn

Dịp Tết, việc đảm bảo an toàn khi sử dụng điện là vấn đề mỗi gia đình phải đặc biệt quan tâm.