- Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam khẳng định như vậy trong phiên họp thứ 4 của ban chỉ đạo diễn ra chiều hôm qua, 17/1.

Phục vụ người dân là chính

{keywords}
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son.

Báo cáo của Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình tại phiên họp thứ 4 cho biết, đại đa số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều đặt kế hoạch và mục tiêu hoàn thành việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự và chuyển sang phát sóng truyền hình số theo lộ trình số hóa truyền hình mặt đất tại từng địa phương.

Tuy nhiên, một số tỉnh đề xuất thay đổi thời gian triển khai số hóa truyền hình tại địa phương mình. Cụ thể: Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được phép phát sóng song song truyền hình tương tự và truyền hình số mặt đất sau ngày 31/12/2015.

Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự cùng thời điểm với các tỉnh thành phố lân cận thuộc nhóm 2 để tránh xáo trộn thị trường truyền hình do thực trạng chồng lấn vùng phủ sóng với các tỉnh lân cận.

Tương tự, các tỉnh thành phố như Cần Thơ, Quảng Nam, An Giang đều đề nghị được phát song song truyền hình số và truyền hình tương tự sau 2015.

Mặt khác, Đài truyền hình Việt Nam cũng đề nghị xem xét phương án ngừng phtas sóng truyền hình tương trự theo khu vực vì phương án ngừng phát sóng truyền hình tương tự theo vùng hành chính là khó khả thi và không đạt hiệu quả cao do tình trạng chồng lấn sóng truyền hình số và tương tự tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và tỉnh lân cận.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định, chúng ta có thể phát song song cả analog lẫn truyền hình số để đảm bảo thực hiện lộ trình số hóa nhưng không làm gián đoạn việc thu xem các chương trình thiết yếu, mang tính phổ cập của người dân.

Mục tiêu của Đề án số hóa truyền hình mà chúng ta đang thực hiện là nhằm phục vụ người dân, nâng cấp, hiện đại hóa truyền hình cũng là để phục vụ người dân, để người dân xem được nhiều kênh hơn, chất lượng chương trình tốt hơn”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định.

Đảm bảo đúng lộ trình

Báo cáo của Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình cũng cho biết, việc thiết lập mạng truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất phạm vi khu vực vẫn chậm do các tỉnh thành phố vẫn chưa đi đến sự thống nhất về việc thành lập một doanh nghiệp chung.

Trong khi đó, mục tiêu đến hết ngày 31/12/2015 phải ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất chuyển sang truyền hình số mặt đất tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, các mạng truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất phạm vi khu vực cần phát sóng tại 5 thành phố trực thuộc trung ương là trước ngày 31/12/2014.

Vì vậy, Tiểu ban giúp việc đã đề nghị Ban chỉ đạo có biện pháp chỉ đạo kiên quyết để hình thành doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất phạm vi khu vực trên cơ sở liên doanh, liên kết giữa các tỉnh, thành phố tịa 2 khu vực Bắc và Nam Bộ.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục vận động các thành phố, tỉnh tham gia thành lập đơn vị truyền dẫn phát sóng này đồng thời sẽ ra quy định về mặt thời gian. Nếu đến tháng 6/2014 mà các tỉnh thành phố vẫn chưa đạt được thỏa thuận chung thì Ban chỉ đạo sẽ giao cho doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng toàn quốc (VTV, VTC và AVG) phát sóng ở 5 thành phố này theo phương thức thi tuyển.

“Chúng ta phải đảm bảo lộ trình số hóa, đảm bảo mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng truyền hình và phục vụ người dân tốt nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói.

  • Lê Văn