đầm Hồng

Cập nhập tin tức đầm Hồng

Hồ Đầm Hồng (Hà Nội) vẫn chưa..."hồng"

- Dự án cải tạo hồ Đầm Hồng thuộc 2 phường Khương Đình và Khương Trung, được phê duyệt từ tháng 7/2010 với mục đích thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội, chống lấn chiếm hồ.