dân buôn Thổ Tang

Cập nhập tin tức dân buôn Thổ Tang

Tay buôn Thổ Tang kéo cả làng lên núi mở chợ: Đại gia bái phục

Khu vực có các công trình thủy điện, vùng kinh tế mới hay khắp các bản làng vùng cao phía Bắc,... cứ chỗ nào có cơ hội, ngay lập tức dân buôn Thổ Tang xuất hiện để mở chợ buôn bán đủ các mặt hàng phục vụ sinh hoạt.

Thương vụ lịch sử có '1 không 2' của dân buôn Thổ Tang

Buôn vải đỏ may cờ bán vào thời điểm Giải phóng miền Nam 30/4 được coi là thương vụ buôn bán có một không hai, giúp một số người Thổ Tang kiếm bội tiền do chớp được thời cơ vàng.