Dân tộc Ba Na

Cập nhập tin tức Dân tộc Ba Na

Ba Na: Cộng đồng thiểu số đầu tiên ở Tây Nguyên biết đọc, biết viết và biết làm toán

Dân tộc Ba Na là một trong những dân tộc thiểu số đông dân cư nhất tại vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Địa bàn cư trú của họ khá rộng ở nam Kon Tum, bắc Gia Lai và phía tây tỉnh Bình Định.