Trong chương trình hòa nhạc Điều còn mãi 2012, Đăng Dương, Duyên Huyền đã thực sự gây ấn tượng khi  thể hiện "Trường ca sông Lô" của nhạc sĩ Văn Cao.


Anh Thư